Lager Bolag

Kort beskrivet är ett lagerbolag ett bolag som:
Aldrig har bedrivit någon verksamhet
Är bildat i förväg för att en köpare skall få ett organisationsnummer snabbt.

Ett lagerbolag är alltså ett vilande bolag som inregistrerats i förväg hos Bolagsverket för en tänkt köpare som snabbt och enkelt vill ha ett bolag för att bedriva företagsverksamhet i