Redovisning

Verksamhetsplanering

Affärsplanering är en viktig del för att nå framgång. Det innebär att sätta tydliga mål och mål, analysera konkurrensmiljön, formulera strategier och implementera planer för att nå dina mål. Det kräver också att man övervakar framstegen och gör justeringar längs vägen. Korrekt affärsplanering kan hjälpa till att positionera ett företag för långsiktig framgång. Att utveckla en plan hjälper dig också att säkra finansiering, öka kassaflödet och hålla fokus på dina mål.

Våra tjänster kring verksamhetsplanering omfattar bland annat:

Budget och prognoser
För- och efterkalkyler
Likviditetsplanering

Ekonomiska rapporter och bokslut

Våra tjänster kring ekonomiska rapporter och bokslut omfattar bland annat: 

Månads-, delårsrapporter och bokslut
Årsbokslut och årsredovisning

Skatter och moms

Våra tjänster kring skatter och moms omfattar bland annat:

Arbetsgivardeklaration
Momsdeklaration
Periodisk sammanställning för moms
Inkomstdeklarationer för företag och ägare

Redovisning

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat.
Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning.
Den information som sammanställs och rapporteras i företagets redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag.
Redovisningen ska se till att företagets interna såväl som externa intressenter har tillgång till den information de behöver.
Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring och innebär förutom att registrera företagets affärshändelser (att bokföra) bland annat även bokslut, deklarationer och rapportering. För en del företag, ofta större, är redovisning föremål för revision. Det betyder att en oberoende revisor granskar redovisningen och tar ställning till om den är rättvisande.

Våra tjänster kring löpande redovisning omfattar bland annat:

Kundfakturor
Kundinbetalningar
Leverantörsfakturor
Leverantörsbetalningar
Anläggningsregister
Periodiseringar
Övrig bokföring